0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016 - 0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016- 0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016

Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm

Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm

Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm

Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mmx200x200, tấm kê máy lót sàn khu vực ẩm ướt giảm rung 60x60x2cm. Cuộn cao su tấm giảm rung đàn hồi vừa là vật trung gian giảm cho máy móc, vừa là vật giảm rung nền sàn rất tốt.
  • 0
  • Liên hệ
  • - +
  • 1516
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mmx200x200, tấm kê máy lót sàn khu vực ẩm ướt giảm rung 60x60x2cm. Cuộn cao su tấm giảm rung đàn hồi vừa là vật trung gian giảm cho máy móc, vừa là vật giảm rung nền sàn rất tốt. 

 

 

Cao su lỗ chống trượt
Cao su chống trượt 1400x860x8mm

 

 

Sản phẩm cùng loại
0
Chỉ đường
Zalo
Hotline
0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016