Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm | Tấm cao su lót sàn sọc dọc 20x600x600 | Cao su lót sàn máy phá

  Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm | Tấm cao su lót sàn sọc dọc 20x600x600 | Cao su lót sàn máy phá

  Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm | Tấm cao su lót sàn sọc dọc 20x600x600 | Cao su lót sàn máy phá

  Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm
  • Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm
  • Mã sản phẩm: Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mm
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 262
  • Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mmx200x200, tấm kê máy lót sàn khu vực ẩm ướt giảm rung 60x60x2cm. Cuộn cao su tấm giảm rung đàn hồi vừa là vật trung gian giảm cho máy móc, vừa là vật giảm rung nền sàn rất tốt.
  • Chi tiết
  • Bình luận

  Tấm cao su kê mấy bơm nước dày 10mmx200x200, tấm kê máy lót sàn khu vực ẩm ướt giảm rung 60x60x2cm. Cuộn cao su tấm giảm rung đàn hồi vừa là vật trung gian giảm cho máy móc, vừa là vật giảm rung nền sàn rất tốt. 

   

   

  Cao su lỗ chống trượt
  Cao su chống trượt 1400x860x8mm

   

   

  Sản phẩm cùng loại
  0901 424 566 - 0937 876 299