0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016 - 0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016- 0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016

Ống silicone chèn lắp khe có 2 lỗ

Ống silicone chèn lắp khe có 2 lỗ

Ống silicone chèn lắp khe có 2 lỗ

Ống silicone chèn lắp khe có 2 lỗ, Gioang ong silicon lỗ đôi, Silicon ong 11x16mm, Silicone chen khe cửa làm kín vật cụng không cho ánh sáng rọi vào bên trong. Và ngăn chặn côn trùng xâm nhập vào. Chống không cho nhiệt độ thoát ra ngoài. Gioăng silicone lỗ đôi rất phù hợp với lắp của kho đông lạnh và làm kín cửa khi chúng ta đi ra vào
  • 0
  • Liên hệ
  • - +
  • 7031
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Ống silicone chèn lắp khe có 2 lỗ, Gioang ong silicon lỗ đôi, Silicon ong 11x16mm, Silicone chen khe cửa làm kín vật cụng không cho ánh sáng rọi vào bên trong. Và ngăn chặn côn trùng xâm nhập vào. Chống không cho nhiệt độ thoát ra ngoài. Gioăng silicone lỗ đôi rất phù hợp với lắp của kho đông lạnh và làm kín cửa khi chúng ta đi ra vào

Sản phẩm cùng loại
0
Chỉ đường
Zalo
Hotline
0901 424 566 - 0937 876 299  - 0888720016