Sợi Tep long (Teflon ) | Dây sợi teflon trắng | Teflon sợi 4x4, teflon 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x1

    Sợi Tep long (Teflon ) | Dây sợi teflon trắng | Teflon sợi 4x4, teflon 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x1

    Sợi Tep long (Teflon ) | Dây sợi teflon trắng | Teflon sợi 4x4, teflon 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x1

    0901 424 566 - 0937 876 299