Sợi silicon xốp phi 12x12mm | Silicon xốp đỏ phi 15x15mm | Cao su silicon chịu nhiệt độ cao phi 18mm

    Sợi silicon xốp phi 12x12mm | Silicon xốp đỏ phi 15x15mm | Cao su silicon chịu nhiệt độ cao phi 18mm

    Sợi silicon xốp phi 12x12mm | Silicon xốp đỏ phi 15x15mm | Cao su silicon chịu nhiệt độ cao phi 18mm

    Sợi silicon xốp phi 12x12mm
    0901 424 566 - 0937 876 299