Ống silicone chữ nhật| Ong silicone 11x9: 4x2mm | Ống silicone vuông chịu nhiệt độ cao 300 độ C

    Ống silicone chữ nhật| Ong silicone 11x9: 4x2mm | Ống silicone vuông chịu nhiệt độ cao 300 độ C

    Ống silicone chữ nhật| Ong silicone 11x9: 4x2mm | Ống silicone vuông chịu nhiệt độ cao 300 độ C

    0901 424 566 - 0937 876 299