Ống POM tròn đặc| cây nhựa POM đặc dạng cây dài 1met | POM phi 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 8

    Ống POM tròn đặc| cây nhựa POM đặc dạng cây dài 1met | POM phi 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 8

    Ống POM tròn đặc| cây nhựa POM đặc dạng cây dài 1met | POM phi 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 8

    0901 424 566 - 0937 876 299