Nhựa PTFE tấm - Teplong | Tấm nhựa teflon trắng | nhựa tấm teflon dày 30mm, 20mm, 10mm | dây sợi tef

    Nhựa PTFE tấm - Teplong | Tấm nhựa teflon trắng | nhựa tấm teflon dày 30mm, 20mm, 10mm | dây sợi tef

    Nhựa PTFE tấm - Teplong | Tấm nhựa teflon trắng | nhựa tấm teflon dày 30mm, 20mm, 10mm | dây sợi tef

    0901 424 566 - 0937 876 299