0901 424 566 - 0937 876 299 -0888720016 0901 424 566 - 0937 876 299 -08887200160901 424 566 - 0937 876 299 -0888720016

PHIP CAM PHẲNG BÓNG CÁCH ĐIỆN 15MM

PHIP CAM PHẲNG BÓNG CÁCH ĐIỆN 15MM

PHIP CAM PHẲNG BÓNG CÁCH ĐIỆN 15MM

PHIP CAM PHẲNG BÓNG CÁCH ĐIỆN 15MM, TAM NHUA BAKELITE CAM TỦ BÀNG ĐIỆN, PHIP CAM 20MM X1200MM X 2400MM, NHỰA PHIP CAM ĐỎ BÓNG LÁNG BỀ MẶT 1000MM X 1200MM VỚI KÍCH THƯỚC CHUẨN VÀ MÀU SẮC ĐA DẠNG. NGOÀI RA TÂY PHÚ THUẬN GIA CÔNG THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG THEO CHI TIẾT NHỎ.
  • 0
  • Liên hệ
  • - +
  • 1602
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

PHIP CAM PHẲNG BÓNG CÁCH ĐIỆN 15MM, TAM NHUA BAKELITE CAM TỦ BÀNG ĐIỆN, PHIP CAM 20MM X1200MM X 2400MM, NHỰA PHIP CAM ĐỎ BÓNG LÁNG BỀ MẶT 1000MM X 1200MM VỚI KÍCH THƯỚC CHUẨN VÀ MÀU SẮC ĐA DẠNG. NGOÀI RA TÂY PHÚ THUẬN GIA CÔNG THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG THEO CHI TIẾT NHỎ. 

Sản phẩm cùng loại
0
Chỉ đường
Zalo
Hotline
0901 424 566 - 0937 876 299 -0888720016